Nasjonalsangen er Auprès du grand Niger puissant ('Ved den mektige Niger') med tekst av Maurice Albert Thiriet og melodi av Robert Jacquet og Nicolas Abel François Frionnet. Den ble antatt som nasjonalsang i 1961.