Jurister

Rettsvitenskap, jus, den vitenskapelige behandling av rettsstoffet, der lover med forarbeider og domsmaterialet er av sentral betydning. Kjernen i rettsvitenskapen er systematiske studier av nåtidens rett med beskrivelse og analyse av de regler som gjelder (typisk: som blir anvendt av domstolene), av reglenes begrunnelse og av sammenhenger og ulikheter, eventuelt motsetninger, i rettssystemet. Hele artikkelen

Vi trenger ny fagansvarlig for

Jurister

Vil du bli fagansvarlig?

Redaktør

Kjell-Olav Hovde

Inneholder 85 artikler: