Eike von Repgow, tysk rettslærd. Skrev 1220–35 Sachsenspiegel, en såkalt rettsbok med private rettsopptegnelser om gjeldende rett i den østre del av Sachsen (Ostfalen), men med innslag fra kanonisk rett, såsom fra Gratians Decretum og fra Laterankonsilet i 1215.