Faktaboks

Erika Nissen Lie
Erika Egede Nissen Lie
Født
29. mars 1878, Kristiania (nå Oslo)
Død
10. september 1947, Oslo
Virke
Jurist
Familie

Foreldre: Lege og politiker Oscar Egede Nissen (1843–1911) og pianist Erika Røring Møinichen Lie (1845–1903).

Gift i 1900 med cand.jur., senere professor Mikael Strøm Henriksen Lie (1873–1926), sønn av bankkasserer Carl Georg Henriksen (1829–1906) og Alberta Vilhelmine Blehr (1843–1917).

Erika Lie
Erika Lie
Av /Nasjonalbiblioteket.

Erika Nissen Lie var en norsk jurist. Hun hadde praksis i Oslo fra 1922 til 1941, og var en av de første kvinnelige sakførere i Norge. Lie var en betydningsfull aktør i debattene som fulgte etter den nye ektefelleloven av 1927.

Bakgrunn

Erika Egede Nissen Lie
Erika Egede Nissen Lie

Erika Nissen-Lie (som hun selv kalte seg senere i livet) stammet fra slekter med lange tradisjoner innenfor så vel rettsvesen og embetsverk som kunst og kultur. Faren, onkelen og farfaren var alle leger, og fetteren Adam Egede-Nissen ble far til ikke mindre enn fem skuespillere. På morssiden var det jurister bakover i flere generasjoner, og morens søster Thomasine var gift med deres fetter, forfatteren Jonas Lie. Selv ble Erika en av de første kvinnelige sakførere i Norge da hun fikk sin autorisasjon og åpnet praksis i 1922.

Erika var nummer tre i en søskenflokk på sju barn, hvorav fem vokste opp. Foreldrene var begge aktive i hovedstadens sosiale, politiske og kulturelle liv, hvor det til tider kunne blåse både friskt og kjølig på toppene. Sterke krefter trakk i ulike retninger, økonomien skrantet, og til slutt gikk ekteskapet i oppløsning; foreldrene ble skilt i 1895. Det var moren, den feirede konsertpianisten, som ble døtrenes støtte gjennom skoletid og videre utdannelse; Oscar Nissen mente at studier gjorde kvinner uskikket til ekteskapet. Erika tok examen artium som preseterist 17 år gammel, og fortsatte deretter med språkstudier i Norge og Frankrike inntil hun i 1900 giftet seg med sin tremenning, juristen Mikael Lie.

Juridisk karriere

I løpet av de første årene som gift fulgte hun sin mann på flere lengre utenlandsreiser, og i 1906 tok hun ett års utdannelse ved Arvedsons gymnastiska institut i Stockholm. Men lysten til flere studier var der fortsatt, og ekteskapet med den etter hvert fremtredende vitenskapsmannen Mikael Lie virket nok inn på hennes studievalg. Etter farens død i 1911 begynte Erika å studere juss — ifølge tradisjonen uten at hennes mann visste om det. Han var nå blitt dosent i rettsvitenskap ved Universitetet i Kristiania, og han skal ha blitt svært overrasket da han som sensor ved en eksamen oppdaget at den glimrende besvarelsen han nettopp hadde lest, var skrevet av hans egen kone. Hun var blitt 40 år da hun endelig kunne avlegge juridisk embetseksamen i 1918, med resultatet «Står til Laud».

Ekteskapet var lykkelig, men barnløst, så Erika kunne bruke tid og krefter på egne studier og arbeid, med sikte på å kunne forsørge seg selv. De trange økonomiske kårene de hadde opplevd var over, og Mikael Lie har sikkert hatt stor glede og nytte av å ha en dyktig og velorientert fagkollega som sin livsledsager. Men det var nok Erikas egen sterke vilje og hennes egne valg som var den sterkeste drivkraft bak karrieren hun skapte seg. Etter noen år som advokatfullmektig, dommerfullmektig og protokollsekretær i Høyesterett tok hun autorisasjon som overrettssakfører i 1922, og drev deretter sin praksis frem til 1941. Hun var med andre ord ingen ung dame da hun for alvor gikk ut i yrkeslivet, men hun var godt forberedt.

Hennes virke som sakfører vet vi forholdsvis lite om; forretningen er avviklet og arkivet tapt. Men det er kjent at hun engasjerte seg for reformer innen fengselsvesenet, og hun arbeidet trolig som fast forsvarer ved domstolene. I 1932 prosederte hun en prøvesak for Høyesterett. Hun var godt orientert i familieretten, særlig i spørsmål som gjaldt ektefellers formuesforhold. Foreldrenes skilsmisse hadde lært henne hva den gamle lovgivningen på området førte til av personlig ufrihet for mor og barn ved samlivsbrudd. Den nye ektefelleloven, som kom i 1927, ble et sentralt arbeidsfelt for våre tidlige kvinnelige jurister, ikke minst for Erika Nissen-Lie. I en artikkel om loven i samleverket Lev Livet Lettere (1938), gjorde hun rede for sitt syn i den pågående debatt, og kunne blant annet vise til egne praktiske erfaringer som juridisk rådgiver.

Virke i senere år

Erika Nissen-Lie hadde tidlig mistet sin nære slekt, og etter mannens plutselige død i 1926 stod hun og søsteren Charlotte ganske alene igjen. Det ble arbeidet som sakfører og hennes interesser som yrkeskvinne som kom til å fylle de siste årene av hennes liv. I 1933 deltok hun i stiftelsen av den første Soroptimist-klubben i Norge, og hun var nok med på å sette sitt preg på organisasjonen i de første årene. Hun var i alt sitt virke preget av ekte humanisme og en klar og sterk yrkesetikk.

Da andre verdenskrig brøt ut og Norge ble okkupert, ble arbeidsvilkårene for praktiserende jurister vanskelige. Rettspleien under NS-styret og den tyske okkupasjon endret karakter, og den nå aldrende Erika Nissen-Lie valgte å nedlegge sin praksis. Seks år senere døde hun, 69 år gammel.

Utgivelser

  • «Lov om ektefellers formuesforhold av 20. mai 1927», i M. Fearnley (red.): Lev Livet Lettere,1938

Les mer i Store norske leksikon

Litteratur

  • Brev fra Erika Nissen til blant andre Thomasine Lie og andre familiemedlemmer i Håndskriftsamlingen, NBO
  • Egede-Nissen, Adam (1945). Et liv i strid. J.W. Cappelens Forlag, Oslo.
  • Støren, Thordis (1984). Justitias døtre: De første kvinnelige jurister i Norge. Universitetsforlaget, Oslo.
  • Støren, Thordis (1987): Justitias gode tjenere: De første kvinnelige advokater. Dreyer Forlag, Oslo.

Faktaboks

Erika Nissen Lie
Historisk befolkningsregister-ID
pf01036392081925

Kommentarer

Kommentarer til artikkelen blir synlig for alle. Ikke skriv inn sensitive opplysninger, for eksempel helseopplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg