Finn Seyersted, født i Oslo, norsk jurist og diplomat. Dr.juris 1966. Direktør for rettsavdelingen ved Det internasjonale atomenergibyrå i Wien 1960–65, deretter stillinger i utenrikstjenesten. 1973–85 professor i rettsvitenskap ved Universitetet i Oslo. Han skrev om folkerettslige emner.