William Edler von Eyben, dansk jurist og rettsvitenskapelig forfatter. Dr.juris 1950 med avhandlingen Strafudmåling. Lovens rammer og dommerens udfyldning. Professor i rettsvitenskap ved Københavns Universitet 1951–82. Han har bl.a. utgitt Formuerettigheder (7. utg. 1983), Panterettigheder (7. utg. 1984), Monopoler og Priser 1–2 (1980) og Bevis (1986). Medforfatter og redaktør av Juridisk Grundbog (3. utg. 1975), Fast ejendoms regulering (3. utg. 1971) og Dansk miljøret 1–4 (1977–78). Æresdoktor ved Universitetet i Oslo 1976.