Carl Goos, dansk jurist og politiker. 1862–91 professor ved Københavns Universitet, 1884–1901 overinspektør for fengselsvesenet. Medlem av Folketinget (Højre) 1880–84, fra 1885 kongevalgt landstingsmann, 1910–13 formann for Landstinget; 1891–94 kulturminister i ministeriet Estrup og 1900–01 justisminister i ministeriet Sehested. Han har hatt varig betydning for nordisk rettsvitenskap, først og fremst ved sin behandling av rettsstridslæren og de kontraktsrettslige grunnbegreper. Hans hovedverker er Forelæsninger over den alm. Retslære (2 bd., 1885, 1892) og Den danske Strafferet (1875–96). Æresdoktor ved Universitetet i Oslo 1911.