Frederik Vinding Kruse, dansk jurist. Dr.juris 1913. Professor ved Københavns Universitet 1914–50. Behandlet bl.a. emner fra arbeidsrett, selskapsrett, eiendomsrett og tinglysing. Hans hovedverk er Ejendomsretten (5 bd., 1929–33, 3. utg. 1951). Utgav 1948 En nordisk lovbog, som er et utkast til sivil-lovbok for de nordiske land, ledsaget av motiver; gjengir hovedsakelig gjeldende rett, men er et betydelig og interessant arbeid.