Ellen Moen, norsk forsvarsadvokat. 1969–72 journalist i Morgenbladet, 1972–84 programleder og reporter i NRK Dagsrevyen. 1985–98 kompanjong i advokatfirmaet Staff & Moen A/S; fra 1998 eget advokatfirma i Oslo. Ble 2000 den første kvinnelige president i Kongelig Norsk Automobilklub (KNA).