Hersch Lauterpacht, født i Polen, britisk jurist og folkerettslærd. Lærer i folkerett ved britiske universiteter fra 1927, 1938–55 professor i folkerett i Cambridge, og fra 1955 dommer ved Den internasjonale domstol i Haag. Lauterpacht var en idealistisk talsmann for menneskerettighetene, og en fremstående forkjemper for folkerettens plass i verdenspolitikken. Av hans verker kan nevnes: Private Law Sources and Analogies of International Law (1927) og International Law and Human Rights (1950).