Arne Ringnes, norsk jurist, høyesterettsdommer. Ringnes arbeidet i Justisdepartementets lovavdeling 1983-85 og deretter som dommerfullmektig ved Indre Follo sorenskriverembete inntil han ble knyttet til Advokatfirmaet Thommessen AS i 1986, først som advokatfullmektig og fra 1989 som partner. Ringnes har særlig arbeidet med immaterialrett og var i 2000-2003 leder for immaterialrettsutvalget, som utredet immaterialrettslige problemstillinger ved universiteter og høyskoler. Han tiltrådte som høyesterettsdommer 18. august 2014.