Robert Joseph Pothier, fransk jurist. Født i Orléans, hvor han virket som dommer og universitetsprofessor. Hans mest kjente verk er en romerrettslig fremstilling, Pandectae Justinianeae, in novum ordinem digestae (3 bd., 1748–52). Hans formuerettslige avhandlinger, særlig Traité des obligations (2 bd., 1761), ble lagt til grunn for vesentlige avsnitt av Code civil (Code Napoléon, 1804), og til dels ordrett gjengitt.