Luis Moreno Ocampo, argentinsk jurist. Han arbeidet som advokat og statsadvokat i hjemlandet og var etter 1984 en av sjefsanklagerne i rettsoppgjøret etter militærdiktaturet. 1987–92 var han generalstatsadvokat i Buenos Aires. Siden 1992 har han drevet privat praksis som også har inkludert arbeid for den internasjonale organisasjonen Transparency International, som arbeider for bekjempelse av korrupsjon. 2003 ble Moreno utnevnt til den første sjefsanklager ved den nyopprettede internasjonale straffedomstolen (ICC) i den Haag.