Olav Lid, norsk jurist. Program-, senere sjefsekretær i NRK 1945–57. Professor i rettsvitenskap ved Norges landbrukshøgskole 1961–78. Han har utgitt bl.a. Tomtefeste (1961, dr.avh.), Huvudliner i den norske statsskipnaden (1967), Kort prosess. Rettargangsmåten i tvistemål (1968) og Oreigning av fast eigedom (1977). Formann i styret for Den Norske Opera 1957–69.