Henrik Stampe, dansk jurist, sin tids ypperste dansk-norske juridiske praktiker. Professor i jus og generalprokurør 1753. Fikk stor innflytelse på dansk-norsk rettsutvikling. Et klassisk kildeskrift er hans Erklæringer, Breve, Forestillinger, General-Prokureur-Embedet vedkommende (6 bd., 1793–1807). Stampe tok del i, og skal ha skrevet, dommen over Struensee 1772. Statsminister 1784.