Léon Duguit, fransk jurist. Professor i Caen og Bordeaux. Han fremhevet i sine verker at grunnlaget for statssamfunnet lå i den sosiale solidaritet. Hans mest kjente verker er L'État, le droit objectif et la loi positive (1901) og J.-J. Rousseau, Kant et Hegel (1918).