Konrad von Maurer, tysk rettshistoriker. Professor i München 1847 i tysk privatrett og rettshistorie, fra 1868 i nordisk rettshistorie. Maurers forelesninger og avhandlinger om gammelnorsk og islandsk rett har vært banebrytende. Hans forelesninger over norsk-islandsk rettshistorie ble utgitt av Videnskaps-Akademiet i Oslo på tysk i fem bind (Leipzig, 1907–10).