Stephan Hurwitz, dansk jurist. Dr.juris 1933 på avhandlingen Bidrag til Læren om kollektive Enheders pønale Ansvar. Professor i prosess ved Københavns Universitet 1935–41, fra 1942 i strafferett. Folketingets ombudsmann 1955–71, den første innehaver av denne stilling. Hurwitz utgav bl.a. Den danske strafferetspleje (1940), Tvistemål (1941), Kriminologi (1948) og Den danske kriminalret (1950–55). Han deltok meget i internasjonalt strafferettslig samarbeid. Æresdoktor ved Universitetet i Oslo 1961.