Gösta Eberstein, svensk jurist. Dr.juris 1910. Professor i Stockholm 1916–47. Han var i mange år en førende skikkelse innenfor nordisk åndsrettsvitenskap og innenfor det nordiske lovsamarbeid på åndsrettens område.