Christian Bernt Apenes, født i Fredrikstad, norsk jurist, kst. byfogd i Fredrikstad 1934, kst. rådmann 1946, byfogd i Sarpsborg 1947, sorenskriver 1952. Også litterære arbeider, bl.a. Det Grønne Guld (1960), Bak rettens skranke (1963), Mennesker og jurister (1967), Mellom to skjeggaldre (1970) og Borgerskap og buskap (1973).