Faktaboks

Lucy Smith
Lucy Caroline Smith
Født
12. oktober 1934, Oslo
Død
27. august 2013
Virke
Jurist
Familie

Foreldre: Forretningsdrivende Nicolai Benjamin Dahl (1900–79) og Lucy Holter (1905–88).

Gift 11.1.1958 med senere høyesterettsjustitiarius Carsten Smith (1932–). Sønnesønns datter av Knud Dahl (1823–94); søsterdatters datter av Hieronymus Heyerdahl (1867–1959).

Lucy Smith

Bilde fra Norsk biografisk leksikon

Lucy Smith
Av /NTB Scanpix ※.
Lucy Smith er den første og foreløpig eneste kvinnelig rektoren ved Universitetet i Oslo.
.
Lisens: Begrenset gjenbruk

Lucy Smith var en norsk jurist og kvinnelig pioner. Hun ble i 1987 den første kvinnelige professor i rettsvitenskap i Norge og har gitt viktige bidrag til kvinnerett, barnerett samt børs- og verdipapirrett.

Hun var første kvinnelige rektor ved Universitetet i Oslo, og hun hadde en rekke verv i næringslivet og i offentlig virksomhet. Hennes innsats gjorde henne til en inspirasjonskilde for kvinner i akademia, spesielt innen rettsvitenskapen.

For det store publikumet er hun kanskje mest kjent som dommer i spørreprogrammet Kvitt eller dobbelt, som gikk på NRK på 1980-tallet.

Lucy Smith var gift med jurist Carsten Smith.

Utdanning

Etter embetseksamen i 1959 fulgte et par år i Rettsavdelingen i Utenriksdepartementet og et par år som forskningsassistent og dommerfullmektig, før hun i 1965 kom til Det juridiske fakultet i Oslo som universitetslektor.

Hun fikk som første norske kvinne sin juridiske doktorgrad (dr.juris) i 1981.

Forskning

Kvinnerett

Smith var sentral i oppbyggingen av kvinnerett på 1970-tallet. Hun var i 1983–1986 også medlem av FNs komité mot kvinnediskriminering, CEDAW.

Barnerett

Mot slutten av 1970-årene var hun blant pionerene i faget barnerett. Hennes doktoravhandling Foreldremyndighet og barnerett behandler grunnleggende rettsspørsmål i forholdet mellom foreldre og barn: Hva kan foreldrene bestemme, og hva slags rettigheter har barn? En stor del av arbeidet ble viet spørsmål omkring barnefordeling og samværsrett.

Avhandlingen ble ferdigstilt på samme tid som diskusjonen om forslaget til barneloven av 1981 fylte politikken og mediene. Et spørsmål som ble særlig diskutert, var den såkalte morspresumsjonen. Lucy Smith viste blant annet at regelen ble forstått og praktisert forskjellig i domstolene, og at Høyesterett var mer tilbøyelig til å gi fedre foreldremyndighet enn lavere instanser. Slik empirisk kunnskap om rettsanvendelsen var nyttig for den politiske debatten.

Børs- og verdipapirrett

Lucy Smith har også øvet innflytelse innen børs- og verdipapirrett. Hun var sekretær for utvalget som foreslo lov om verdipapirhandel (NOU 1978:42) og hun ledet utvalget som utformet børsloven (NOU 1985:33).

Rektor

I perioden 1993–1998 var hun første kvinnelige rektor ved universitetet i Oslo.

Som rektor var Smith opptatt av betydningen av den forskningsbaserte undervisning og den akademiske frihet, som kjennetegnes ved søken etter sannhet og erkjennelse og ikke ved en oppdragsgivers ønsker.

Hun har som første kvinne ledet Det norske universitetsråd, og var visepresident i European University Association.

Lucy Smiths hus

Lucy Smith i det hun åpnet Lucy Smiths hus på Blindern. Gjengitt med tillatelse.
.
Lisens: Begrenset gjenbruk

Universitetet i Oslo har tradisjon for å kalle opp bygninger etter viktige personer i universitetets historie. I 2010 ble administrasjonsbygningen døpt Lucy Smiths hus. Smith ble dermed den første person som fikk et hus ved Universitetet i Oslo oppkalt etter seg mens hun fremdeles levde.

Verv

Fra 2003 var hun medlem i FNs barnekomité, som overvåker barnekonvensjonen.

Smith har hatt en rekke verv i nærings- og kulturlivet, blant annet Nora (senere Orkla) Industrier, Garantiinstituttet for skip og borerigger, Christiania Bank og Kredittkasse, Kværner, Dagbladet og Nationaltheatret.

Utmerkelser

Verk

 • Kvinnerett – mål og midler, 1975
 • Foreldremyndighet og barnerett, doktoravhandling, 1980
 • Barn og foreldre (sammen med P. Lødrup), 1981 (5. reviderte utgave 1998)
 • Norsk rett og folkeretten (sammen med C. Smith), 1982
 • Domstolenes adgang til å sette til side kontraktsvilkår etter prislovens § 18, i TfR nr. 4/1982, s. 755–775
 • Om misbruk av interne opplysninger ved aksjeomsetning – såkalt 'insider trading', i TfR nr. 2–3/1983, s. 145–162
 • Kampen om aksjemarkedet, 1988
 • Fondsmegleres egenhandel, i Festskrift til Sjur Brækhus, 1988
 • Barn, foreldre og menneskerettigheter, i Jussens venner, 1991
 • Parents and Children (sammen med P. Lødrup), 1991
 • Kjøps- avtale- og pengekravsrett (sammen med G. Woxholt), 1993
 • Den første kjærligheten – universitetet den gang og nå, i Festskrift til Carsten Smith, 2002
 • Retten til å vite, i Hyldestskrift til Jørgen Nørgaard, København 2003

Les mer i Store norske leksikon

Kilde

 • Artikkelen er en omarbeidet versjon av artikkelen om Lucy Smith i Norsk biografisk leksikon, skrevet av Marit Halvorsen. Artikkelen er omarbeidet av Trine Haagensen og Kjell-Olav Hovde i Store norske leksikon.

Kommentarer

Kommentarer til artikkelen blir synlig for alle. Ikke skriv inn sensitive opplysninger, for eksempel helseopplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg