Lucy Smith

Faktaboks

Lucy Smith
Lucy Caroline Smith
født:
12. oktober 1934, Oslo
død:
27. august 2013

Bilde fra Norsk biografisk leksikon

Lucy Smith
Av /NTB Scanpix ※.
Lucy Smith er den første og foreløpig eneste kvinnelig rektoren ved Universitetet i Oslo.
.
Lisens: Begrenset gjenbruk

Lucy Smith, norsk jurist og kvinnelig pioner. Hun var den første kvinnelige professor i rettsvitenskap i Norge og har gitt viktige bidrag til kvinnerett, barnerett samt børs- og verdipapirrett.

Hun var første kvinnelige rektor ved Universitetet i Oslo, og hun har hatt en rekke verv i næringslivet og i offentlig virksomhet. Hennes innsats har gjort henne til en inspirasjonskilde for kvinner i akademia, spesielt innen rettsvitenskapen.

For det store publikumet er hun kanskje mest kjent som dommer i spørreprogrammet Kvitt eller dobbelt, som gikk på NRK TV på 80-tallet.

Lucy Smith var gift med jurist Carsten Smith.

Utdanning

Etter embetseksamen i 1959 fulgte et par år i Rettsavdelingen i Utenriksdepartementet og et par år som forskningsassistent og dommerfullmektig, før hun 1965 kom til Det juridiske fakultet i Oslo som universitetslektor. Hun fikk som første norske kvinne sin juridiske doktorgrad (dr.juris) i 1981.

Forskning

Smith var sentral i oppbyggingen av kvinnerett på 1970-tallet. Hun var 1983–86 også medlem av FNs komité mot kvinnediskriminering, CEDAW.

Mot slutten av 1970-årene var hun blant pionerene i faget barnerett. Hennes doktoravhandling Foreldremyndighet og barnerett behandler grunnleggende rettsspørsmål i forholdet mellom foreldre og barn: Hva kan foreldrene bestemme, og hva slags rettigheter har barn? En stor del av arbeidet ble viet spørsmål omkring barnefordeling og samværsrett. Avhandlingen ble ferdigstilt på samme tid som diskusjonen om forslaget til barneloven av 1981 fylte politikken og mediene. Et spørsmål som ble særlig diskutert, var den såkalte morspresumsjonen. Lucy Smith viste blant annet at regelen ble forstått og praktisert forskjellig i domstolene, og at Høyesterett var mer tilbøyelig til å gi fedre foreldremyndighet enn lavere instanser. Slik empirisk kunnskap om rettsanvendelsen var nyttig for den politiske debatt.

Lucy Smith har også øvet innflytelse innen børs- og verdipapirrett. Hun var sekretær for utvalget som foreslo lov om verdipapirhandel (NOU 1978:42) og hun ledet utvalget som utformet børsloven (NOU 1985:33).

I 1987 ble hun første kvinnelige professor i rettsvitenskap ved Universitetet i Oslo.

Rektor

I perioden 1993–98 var hun første kvinnelige rektor ved universitetet i Oslo. Som rektor var Smith opptatt av betydningen av den forskningsbaserte undervisning og den akademiske frihet, som kjennetegnes ved søken etter sannhet og erkjennelse og ikke ved en oppdragsgivers ønsker. Hun har som første kvinne ledet Det norske universitetsråd, og var visepresident i European University Association.

Verv

Fra 2003 var hun medlem i FNs barnekomité, som overvåker barnekonvensjonen.

Smith har hatt en rekke verv i nærings- og kulturlivet, blant annet Nora (senere Orkla) Industrier, Garantiinstituttet for skip og borerigger, Christiania Bank og Kredittkasse, Kværner, Dagbladet og Nationaltheatret.

Lucy Smiths hus

Lucy Smith i det hun åpnet Lucy Smiths hus på Blindern. Gjengitt med tillatelse.
.
Lisens: Begrenset gjenbruk

Universitetet i Oslo har tradisjon for å kalle opp bygninger etter viktige personer i universitetets historie. I 2010 ble administrasjonsbygningen døpt Lucy Smiths hus. Smith ble dermed den første person som fikk et hus ved Universitetet i Oslo oppkalt etter seg mens hun fremdeles levde.

Utmerkelser

Verk

 • Kvinnerett – mål og midler, 1975
 • Foreldremyndighet og barnerett, doktoravhandling, 1980
 • Barn og foreldre (sammen med P. Lødrup), 1981 (5. reviderte utgave 1998)
 • Norsk rett og folkeretten (sammen med C. Smith), 1982
 • Domstolenes adgang til å sette til side kontraktsvilkår etter prislovens § 18, i TfR nr. 4/1982, s. 755–775
 • Om misbruk av interne opplysninger ved aksjeomsetning – såkalt 'insider trading', i TfR nr. 2–3/1983, s. 145–162
 • Kampen om aksjemarkedet, 1988
 • Fondsmegleres egenhandel, i Festskrift til Sjur Brækhus, 1988
 • Barn, foreldre og menneskerettigheter, i Jussens venner, 1991
 • Parents and Children (sammen med P. Lødrup), 1991
 • Kjøps- avtale- og pengekravsrett (sammen med G. Woxholt), 1993
 • Den første kjærligheten – universitetet den gang og nå, i Festskrift til Carsten Smith, 2002
 • Retten til å vite, i Hyldestskrift til Jørgen Nørgaard, København 2003

Les mer i Store norske leksikon

Kilde

Artikkelen er en omarbeidet versjon av artikkelen om Lucy Smith i Norsk biografisk leksikon, skrevet av Marit Halvorsen. Artikkelen er omarbeidet av Trine Haagensen og Kjell-Olav Hovde i Store norske leksikon.

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg