Karl Konrad Ferdinand Amira, tysk jurist. Særlig germansk rettshistorie var hans felt. Hovedverket Grundriss des germanischen Rechts (3. opplag 1913) er et grunnleggende arbeid. Ellers kan nevnes Die germanischen Todesstrafen (1922).