Tore August Almén, svensk jurist, høyesterettsdommer 1915–18, arbeidet meget for nordisk samarbeid på lovgivningens område, øvde stor innflytelse på de nordiske kjøpslover, og hans hovedverk Om köp och byte af lös egendom I–II (4. utg. 1960) er et sentralt arbeid i Norden på dette område.