Hans Kelsen, født i Praha, amerikansk-østerriksk rettslærd. Dr.juris 1906, professor i Wien 1919–29, Köln 1929–33. Etter Hitlers maktovertagelse kom han til Genève som professor ved Institut des hautes études internationales, senere til Praha og USA, og ble 1942 professor ved University of California i Berkeley. Kelsen arbeidet særlig med statsrett, folkerett og rettsfilosofi. Han skrev utkastet til den østerrikske forfatning av 1920, men er først og fremst blitt berømt som rettsfilosof. Hans «rene rettslære» har dannet skole (Wienerskolen); han hevdet at rettens gyldighet ikke er avhengig av faktiske forhold eller moralske normer. Derfor blir rettslæren en ren rettslære hvor retten fremstilles som et system av hypotetiske normer (f.eks.: hvis noen stjeler, bør han straffes). Systemets basis er da å søke i en grunnorm som stort sett medfører at stat og rett identifiseres.