Samværsdans er dans brukt når folk møtest for å vera saman og hyggja seg i lag. Hovudsaka er å delta saman med andre og ikkje først og fremst for å visa dansen for nokon. Samværsdans står då gjerne i motsetnad til teaterdans, framsynings- eller tevlingsdans.På engelsk har vi skiljet mellom participatory og presentational dance, og ofte kan vi også omsetja samværsdans med social dance, sosial dans.I Noreg var folkedansen i utgangspunktet samværsdans, men har også blitt tatt i bruk til framsyning og tevling. Hele artikkelen