Samværsdans

Samværsdans er dans brukt når folk møtest for å vera saman og hyggja seg i lag. Hovudsaka er å delta saman med andre og ikkje først og fremst for å visa dansen for nokon. Samværsdans står då gjerne i motsetnad til teaterdans, framsynings- eller tevlingsdans. På engelsk har vi skiljet mellom participatory og presentational dance, og ofte kan vi også omsetja samværsdans med social dance, sosial dans. Hele artikkelen