Jitterbug er en amerikansk pardans av ganske fri og improvisert karakter i en særpreget, hurtig jazzrytme. Dansen kom til Europa i 1944.