Polska er navn på flere gamle svenske bygdedanser (pardanser) i 3-delt takt, rytmisk beslektet med masurka og den norske dansen pols. Navnet brukes også på en del to-taktige danser.