Zapateado er en gammel spansk dans i 3/4 takt, ledsaget av taktfast tramping. Den er ofte synkopert.