Courante var en motedans på 1600-tallet; den ble opptatt i suiten som 2. sats. Den eldre italienske dansen corrente har 3/8 eller 3/4 takt og livlig tempo, mens courante har 3/2 eller 6/4 takt (eller en kombinasjon av begge), punktert rytmikk og polyfon satsbehandling.