Tyrolienne er en pardans som går i 3/4 takt og langsomt tempo. Den er nært beslektet med dansen ländler.