Sarabande er en opprinnelig spansk dans i ujevn, tredelt takt og langsomt tempo. Den fikk sin utbredelse som selskapsdans på 1600-tallet, og rundt 1650 ble den opptatt i suiten, oftest mellom courante og gigue (giga).