Jig, turdans som danses av ensemble, antagelig av engelsk eller keltisk opprinnelse. Den danses som folkedans i Irland og Skottland med livlige hinkesteg i 3/8 eller 6/8 takt. Den var forløper for selskapsdansen gigue, som i perioden 1650–1750 dannet siste sats i kunstmusikkens suite.