Passacaglia er en gammelitaliensk og spansk dans i 3/4 takt som utføres av én person.