Basse-danse er en selskapsdans fra senmiddelalderen av fransk opprinnelse. Betegnelsen, som betyr 'tung dans', kommer trolig av basse-dansens tunge gang-takt, som dannet motstykke til en etterfølgende lettere, mer springende dans (danse haute).