Regdova, bøhmisk nasjonaldans i 3/4 eller 2/4 takt.