Rull er en bygdedans fra Voss og indre Hardanger, også kalt vossarull, i rolig 2/4 eller 6/8 takt. Musikken er i oppbygging og rytmisk karakter identisk med gangar. Bortsett fra rytmen har rull stor likhet med gammeldansene, og den er særlig kjent for runddansen som utføres i en egen hurtig, flytende stil.