Slow-fox er en jazz-influert pardans. Den er egentlig en langsom foxtrot, og tidligere ble den kalt twostep.