Boston er en dans i langsom valsetakt. Dansen kom fra USA til Europa omkring år 1900 og ble svært populær.