Språkvitenskapens grunnbegreper

Språkvitenskap er det vitenskapelige studiet av språk. Språk kan studeres ut ifra mange forskjellige innfallsvinkler. . Hele artikkelen