Sammenlignende språkvitenskap er den del av språkvitenskapen som sammenligner språk som synes å vise overensstemmelser i ord eller bøyninger, for å undersøke om de er beslektet, det vil si at de har utviklet seg fra et felles grunnspråk.