Akutt er i språkvitenskapen en ordtone som stiger raskt. I skrift blir dette gjengitt med tegnet ʹ.