Langage er i språkvitenskap og språkfilosofi et uttrykk for språk, stil, tale, talesett.