Antikronisme er i grammatikken det å bruke én tidsform istedenfor en annen.