Grammatisk er noe som gjelder grammatikk, eller noe som er riktig ifølge grammatiske regler.