Funksjon betyr i grammatikken bruksmåten til et ord eller en orddel, i motsetning til egenskaper som form eller ordklassetilhørighet.