Deklinabilitet er bøyelighet, altså at noe kan bøyes (deklineres)