Deklinabilitet er i grammatikken det samme som bøyelighet, altså at et ord kan bøyes (deklineres)