Indirekte tale er det å gjengi en annens utsagn med egne ord, til forskjell fra direkte tale. Eksempel: «Hun sa at hun hadde vært syk».