Kollektiv er i grammatikken et ord eller en form som sammenfatter en flerhet til en enhet, for eksempel ordet folk.