Affektiv språkbruk er det å bruke språket på en slik måte at man viser en følelsesmessig tilknytning til det emnet man snakker eller skriver om. Det følelsesmessige engasjementet kan vises gjennom ordvalg eller setningsbygning eller begge deler.