Affektiv språkbruk er språkbruk der brukeren viser en følelsesmessig tilknytning til emnet. Det følelsesmessige engasjementet kan vises gjennom ordvalg eller setningsbygning eller begge deler.