Deklinabel er det at substantiver, adjektiver og pronomener kan bøyes i tall, kasus og kjønn.